Prasa Lokalna - wydawca dwutygodników lokalnych na terenie Czechowic-Dziedzic, Skoczowa, Strumienia i Chybia.
Kliknij na okładkę, aby dowiedzieć się więcej.


Nowa FormacjaNowa Formacja
dwutygodnik, ISSN 1232-3616

Ukazuje się na terenie Bąkowa, Chybia, Drogomyśla, Frelichowa, Mnicha, Pruchnej, Strumienia, Zabłocia, Zaborza, Zarzecza i Zbytkowa.
Pierwszy numer wydany został w kwietniu 1984 roku. Do 1988 roku miesięcznik, który był pismem literackiego Klubu Młodych Exodus.
Od 21 lipca 1989 roku regularny, płatny dwutygodnik. Od 1992 roku wydawnictwo prywatne.
Redaktor naczelny: Mirosław Siemiński.

Gazeta CzechowickaGazeta Czechowicka
dwutygodnik, ISSN 1644-3438

Ukazuje się na terenie Bronowa, Czechowic-Dziedzic, Ligoty i Zabrzega.
Pierwszy numer wydany został lipcu w 2002 roku.
Redaktor naczelna: Barbara Siemińska.
Czas SkoczowaCzas Skoczowa
dwutygodnik, ISSN 1899-3540

Ukazuje się na terenie Bładnic, Harbutowic, Kiczyc, Kowali, Międzyświecia, Ochab, Pierśćca, Pogórza, Skoczowa, Wilamowic i Wiślicy.
Pierwszy numer wydany został w lipcu 2008 roku.
Redaktor naczelna: Bożena Krzempek.